Edukacja

Warsztaty wielokulturowości dla dzieci

Piątek, godz. 8.00-12.00, Szkoła Podstawowa nr 55
Prowadzenie: Paulina Banasik, Izabela Pisarek
spotkanie zamknięte

 

Warsztaty wielokulturowe mają na celu pokazanie dzieciom różnorodności świata poprzez zaprezentowanie im kilku kultur z innych zakątków naszej planety. Mapa świata i kolorowe grafiki będą punktem wyjścia do opowieści o Chinach i kulturze konfucjańskiej, Indiach, krajach arabskich, Afryce i Ameryce Południowej. Dzieci poznają najważniejsze religie, najbardziej charakterystyczne, znane zabytki oraz tradycyjne stroje, język i lokalną kuchnię.  Zajęcia te mają na celu budowanie wśród uczestników postawy otwartości i ciekawości względem tego, co nieznane.

 

 

Gra planszowa „The Cross-Culture Tour Game”

Piątek, godz. 17.00-19.00 , Wyższa Szkoła Europejska (1)  (ul.  św. Filipa 25, Kraków)
Opracowanie i prowadzenie gry: Anna Florczyk (www.gryhr.pl/our_offer.html)
Uczestnictwo bezpłatne,  zapisy przez formularz

 

The Cross-Culture Tour Game jest planszową grą wykorzystującą tradycyjny schemat poruszania się po polach zgodnie z wyrzuceniem liczby oczek kostką.
Zadaniem uczestników jest odpowiadanie na cztery rodzaje pytań związanych z różnicami kulturowymi, które dotyczą: zachowań społecznych, faktów historycznych i geograficznych, sytuacji biznesowych oraz ryzyka podróżowania w danym kraju.
Gra jest ukierunkowana na otwarcie się na tematy związane z różnicami kulturowymi, rozwija komunikację międzykulturową i pomaga zrozumieć postawy i zwyczaje osób z innych części świata.

Uczestnicy mają możliwość:

  • uświadomienia sobie, jak łatwo może dochodzić do kolizji znaczeniowych, gdy funkcjonujemy w środowisku międzynarodowym
  • poznania odmiennych zachowań komunikacyjnych i efektywnych sposobów budowania relacji w środowisku międzynarodowym
  • zidentyfikowania czynników kulturowych, które mają wpływ na zachowania biznesowe partnerów
  • poszerzenia wiedzy na temat różnic w sposobie komunikacji, stylu zarządzania oraz postrzegania podstawowych zjawisk jak: czas, hierarchia, zaufanie, relacje
  • zrozumienia historii, zwyczajów, a przede wszystkim stosunków biznesowych panujące w różnych krajach
  • zwiększenia tolerancji wobec odmiennych poglądów i postaw
  • zapobiegania nieporozumieniom i konfliktom, które mogą wpłynąć na efekty współpracy, czy negocjacji.

Specyfikacja:

  • Warsztaty zostaną poprowadzone w języku polskim, natomiast przez wzgląd na tematykę, gra jest dostępna w języku angielskim
  • Ilość uczestników: 5-12 osób
  • Czas trwania gry: 2 godzin

 

 

Warsztaty Antydyskryminacyjne

Piątek, godz. 17.00-20.00, Wyższa Szkoła Europejska (1)  (ul.  św. Filipa 25, Kraków)
Prowadzenie: Joanna Grzymała-Moszczyńska
Warsztaty bezpłatne,  zapisy przez formularz

 

Zapraszamy na warsztaty dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji w kontekście wielokulturowości.
Podczas warsztatów poruszymy zagadnienia takie jak m.in. mechanizmy powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w sytuacji kontaktów międzykulturowych. Wspólnie zastanowimy się i przećwiczymy możliwe sposoby przeciwdziałania nierównemu traktowaniu w kontekście międzykulturowym. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas warsztatu mogą być przydatne zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

mgr Joanna Grzymała-Moszczyńska – psycholożka i trenerka antydyskryminacyjna, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego (pracownia wrażliwości kulturowej). Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne oraz warsztaty z zakresu wrażliwości i komunikacji międzykulturowej. W ostatnim czasie pracuje głównie z nauczycielami i nauczycielkami prowadzącymi klasy zróżnicowane kulturowo. Naukowo zajmuje się psychologią kulturową, psychologią migracji oraz psychologią uprzedzeń.